Sturla Henriksen blir spesialrådgjevar i FN

Avtroppande direktør Sturla Henriksen (61) i Norges Rederiforbund er utnemnd til spesialrådgjevar for verdshava i FNs Global compact-organisasjon.

I august blei det kjent at Henriksen skulle slutta i Rederiforbundet etter å ha sete ti år i sjefsstolen. I fjor la han saman med DNV GL fram ein rapport om korleis ein skal få ein meir miljøvennleg skipsfart. I den nye stillinga si som spesialrådgjevar vil han følgja dette temaet vidare.

– I denne rolla vil han hjelpa FN med å styrkja det internasjonale samarbeidet mellom næringsliv og styresmakter for å fremja berekraftig utvikling av verdshava, opplyser Rederiforbundet.

– Hava er det største og viktigaste felleseiget vårt, og dei er kritisk viktige for å nå det vedtekne målet til FN om global berekraftig vekst og velstandsutvikling. Framtida til hamnene er eit felles globalt ansvar, og då må næringslivet involverast aktivt og forpliktande i prosessane, seier Sturla Henriksen.

(©NPK)

Siste nyhende

Ein person omkom i kollisjon i Østfold

Ein person er bekrefta omkommen etter ein frontkollisjon mellom ein lastebil og ein personbil på riksveg 111 ved Veberg i Østfold.

Stadig fleire leverer inn farleg avfall

I fjor vart det levert inn rundt 1,48 millionar tonn farleg avfall. Det er ein auke på 5 prosent frå året før, og ein auke på heile 84 prosent sidan 2003.

SSB: – Fleire lærarar gav ingen effekt på karakterane

Satsinga på 600 fleire lærarar på ungdomsskuletrinnet har ikkje gitt noka betring i karakterane til elevane. Det viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Auka overskot for SAS

SAS hadde eit årsresultat på 1,73 milliardar svenske kroner før skatt for rekneskapsåret 2016/2017, mot 1,4 milliardar kroner i 2015/2016.

Storebrand største rentefond blir fossilfritt

Storebrand fjernar energiselskap frå sitt største rentefond for å gjere fondet fossilfritt.