Statsvitar: – Umogleg å vita kor Venstre hoppar

Venstre er eit så uføreseieleg parti at det er umogleg å vita kor det landar i spørsmålet om regjeringsdeltaking, meiner statsvitar Marcus Buck.

Dei overvegande positive signala frå Venstre til budsjettforslaget til regjeringa torsdag har gjeve ny næring til spekulasjonane om partiet no kjem til å gå inn i Solberg-regjeringa.

Instituttleiar Marcus Buck ved Institutt for samfunnsvitskap ved Universitetet i Tromsø meiner det førebels er heilt umogleg å vita. Nettopp fordi det er snakk om Venstre.

– Hadde det vore eit anna parti, så ville ein kunna seia noko meir sikkert kva som var å venta, men med Venstre veit ein aldri, seier Buck til NTB.

Han forklarer det med ståstaden til Venstre som eit grunnleggjande liberalt parti.

– Her er det stor takhøgd, og meiningane sprikjer i alle retningar, i motsetnad til dømes i Arbeidarpartiet, der det nesten ikkje finst noko takhøgd, ifølgje Buck.

Solberg uttalte under trontaledebatten onsdag at regjeringspartia og Venstre er samde om at dei skal halda fram samtalane om eventuelle samarbeidsformer framover.

– Det kjem vi eventuelt til å konkludera med, viss vi blir einige. Om det betyr regjeringsdeltaking for eit ekstra parti, eller om det betyr vidare samarbeid i Stortinget, blir å sjå, uttalte Solberg.

Fleire parti har kritisert henne for at prosessen var uryddig.

– Det verkar som vi har ei regjering utan ein plan. Ei regjering som mens dei ventar på at Venstre skal bestemme seg – berre flyt vidare og håpar at det skjer noko etter jul, sa parlamentarisk leiar i Senterpartiet Marit Arnstad under debatten.

(©NPK)

Siste nyhende

Solberg legg til rette for Venstre med små endringar

Neste gong statsminister Erna Solberg (H) presenterer eit nytt mannskap på Slottsplassen, kan det vere med tre statsrådar frå Venstre.

Solberg lunken til kravet om eigen bistandsminister

Statsminister Erna Solberg (H) antydar at tida har sprunge frå ideen om ein egen utviklingsminister.

Hareide: Utanriksministeren burde sloppe bistandsbudsjettet

Mange tunge utanriksoppgåver ventar den nyutnemnde Ine Eriksen Søreide (H). KrF meiner ho burde ha sloppe å forvalte 35 milliardar bistandskroner.

Grande synest det er «veldig kult» med nye kvinnelege statsrådar

– Det er veldig kult at vi no har både kvinneleg statsminister, finansminister og utanriksminister, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande. 

Sp: Søreide burde fått heile Utanriksdepartementet

Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum meiner Erna Solberg burde droppa ein ny EU-minister og latt Ine Eriksen Søreide ta over heile Utanriksdepartementet.