Noreg forlengjer grensekontroll med seks månader

Noreg forlengjer grensekontrollen på ferjekaiar med seks månader til 11. mai 2018, opplyser justisminister Per-Willy Amundsen (Frp). Grunnen er terrorfare. 

Kontrollen gjeld ferjer som kjem til Noreg frå Danmark, Sverige og Tyskland.

– Noreg er på same måten som Tyskland, Frankrike, Austerrike og Danmark uroleg for terrortrusselen i Europa og mange migrantar med uavklart identitet i Schengen-området. Vi vil difor framleis ha personkontroll på indre Schengen-grense også etter 11. november, seier Amundsen.

Noreg innførte den ekstraordinære grensekontrollen i kjølvatnet av flyktningkrisa i 2015, med heimel i artikkel 29 i den såkalla grensekodeksen for Schengen-området. Den offisielle grunngjevinga har vore manglande kontroll på yttergrensa til EU i Hellas.

I mai kunngjorde EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos at han ikkje ville tillata fleire forlengingar av denne forma for grensekontroll.

Noreg går difor over til artikkel 25 og 27 i grensekodeksen som heimel. Desse paragrafane opnar for mellombels grensekontroll når det oppstår alvorlege tryggingstrugslar.

Den juridiske ommøbleringa er nødvendig for å kunna halda fram med grensekontrollen når det noverande regime går ut den 11. november.

Siste nyhende

Fleire reiste med fly i november

Talet på passasjerar som reiste med fly frå ein av Avinors flyplassen auka med 3,2 prosent i november. Innlandstrafikken aukar mest.

Ankesak mot hasjdømd skipper opp for retten

Saka mot ein pensjonert fiskeskøyteskipper som i tingretten blei dømd til over tre års fengsel for oppbevaring av 84 kilo hasj, skal no opp i lagmannsretten.

Mann arrestert for truslar om skyting på skule i Nordland

Ein mann er arrestert, sikta for å ha kome med truslar om skyting på ein vidaregåande skule i Nordland.

Regjeringa varslar endringar i taxireglane

Regjeringa vil behalde kravet om at drosjesjåførar må ha løyve, men ønsker å fjerne den såkalla behovsprøvinga.