Klarsignal for å utvide tilskotet til sjøfolk

EØS-tilsynet ESA gir grønt lys for at tilskotsordninga for sjøfolk kan utvidast med rundt 80 millionar kroner i året fram til 2026. 

Utvidinga gjeld for skip i utanriksfart som er registrerte i det norske NIS-registeret, opplyser ESA i ei pressemelding.

Tilskotsordninga går ut på at reiarane får betalt tilbake skatt og arbeidsgjevaravgift for EØS-sjøfolk på norskregistrerte skip.

– Reiarar som tidlegare har fått betalt tilbake 26 prosent av skatt og arbeidsgjevaravgifta for sjøfolk på slike skip, kan no krevje full refusjon, skriv ESA.

Føremålet med ordninga er å gjere det meir attraktivt å tilsetje sjøfolk frå Noreg eller andre EØS-land i ein sektor med hard internasjonal konkurranse.

(©NPK)

Siste nyhende

Bryggjeritopp fekk avgiftssjokk – kalla KrF-nestleiar ein skurk

Bryggjeritopp Petter Nome kallar i ein intern e-post KrF-nestleiar Olaug Bollestad ein skurk og meiner ho har mykje av skulda for avgiftsauken på brus og snop.

Oslo Børs fell vidare

Hovudindeksen på Oslo Børs fall torsdag med 0,4 prosent til 803,95 poeng. Omsetninga enda på 2,75 milliardar kroner, nesten 4,5 milliardar mindre enn onsdag.

Ny SSB-direktør vil nullstille endringar 

Alle dei foreslåtte endringane i forskingsavdelinga i Statistisk sentralbyrå (SSB) blir sette til side, opplyser konstituert SSB-direktør Birger Vikøren.

Senterpartiet vil fryse bensinavgifta 

Sp frir til bilistane ved å fryse bensin- og dieselavgiftene og gi pendlarane eit løft i sitt budsjett. Samtidig aukar partiet skattane med 2,3 milliardar.

Bokhandlarprisen til Helga Flatland

Bokhandlarane har late seg begeistre av Helga Flatlands roman om ein moderne familie og har tildelt henne Bokhandlerprisen for 2017.