Klarsignal for å utvide tilskotet til sjøfolk

EØS-tilsynet ESA gir grønt lys for at tilskotsordninga for sjøfolk kan utvidast med rundt 80 millionar kroner i året fram til 2026. 

Utvidinga gjeld for skip i utanriksfart som er registrerte i det norske NIS-registeret, opplyser ESA i ei pressemelding.

Tilskotsordninga går ut på at reiarane får betalt tilbake skatt og arbeidsgjevaravgift for EØS-sjøfolk på norskregistrerte skip.

– Reiarar som tidlegare har fått betalt tilbake 26 prosent av skatt og arbeidsgjevaravgifta for sjøfolk på slike skip, kan no krevje full refusjon, skriv ESA.

Føremålet med ordninga er å gjere det meir attraktivt å tilsetje sjøfolk frå Noreg eller andre EØS-land i ein sektor med hard internasjonal konkurranse.

(©NPK)

Siste nyhende

Forbrukarar får betre vern ved pakkereiser dei sjølv set saman

Eit nytt pakkereisedirektiv blei fredag innlemma i EØS-avtalen, og gir forbrukarane betre vern ved bestilling av pakkereiser dei sjølv set saman.

Nyheitsbyrå: Norwegian vil kjøpe opp britisk lågprisselskap

Norwegian er i samtalar med det britiske Monarch Airlines om å kjøpe opp heile eller deler av selskapet, opplyser kjelder til Press Association.

Moods of Norway-verdiar på 70 millionar

Eigedelane til konkursramma Moods of Norways har ein samla verdi på 70 millionar kroner, opplyser bustyrar Asbjørn Løvik.

Ap-rådgivarar sluttar med augneblikkeleg verknad 

Ap-rådgivarane Harald Jacobsen og Maria Schumacher Walberg stadfestar no at dei seier opp jobbane i stortingsgruppa til partiet. 

Mennene som plasserte bomber i Göteborg fekk kortare straff

To av dei tre høgreekstreme mennene som blei funne skuldige i å plassere tre bomber i Göteborg, i tingretten, blei frikjent for eitt tilfelle i lagmannsretten.