Solberg minnest Per Fugelli: Alltid på pasientane si side

Statsminister Erna Solberg (H) tok imot bodskapen om bortgangen til Per Fugelli med sorg.

– Per Fugelli var ei viktig stemme, først som lege og sidan som pasient. Med varme, kunnskap og spissformulert engasjement har han alltid stått på pasientane si side og fått til endringar i helsevesenet, skriv Solberg i ein uttale.

Ho minnest Fugelli som ein lege som har sytt for at pasientane har fått meir makt.

– Det er ein innsats som vi alle er takksame for, skriv ho.

– Som pasient og døyande var han open og delte refleksjonane sine om det, men typisk nok sa han at mottoet hans snarare var: «Livet, skal vi danse?», skriv Solberg, som sender dei varmaste tankar til Fugellis familie og venner.

(©NPK)

Siste nyhende

Forbrukarar får betre vern ved pakkereiser dei sjølv set saman

Eit nytt pakkereisedirektiv blei fredag innlemma i EØS-avtalen, og gir forbrukarane betre vern ved bestilling av pakkereiser dei sjølv set saman.

Nyheitsbyrå: Norwegian vil kjøpe opp britisk lågprisselskap

Norwegian er i samtalar med det britiske Monarch Airlines om å kjøpe opp heile eller deler av selskapet, opplyser kjelder til Press Association.

Moods of Norway-verdiar på 70 millionar

Eigedelane til konkursramma Moods of Norways har ein samla verdi på 70 millionar kroner, opplyser bustyrar Asbjørn Løvik.

Ap-rådgivarar sluttar med augneblikkeleg verknad 

Ap-rådgivarane Harald Jacobsen og Maria Schumacher Walberg stadfestar no at dei seier opp jobbane i stortingsgruppa til partiet. 

Mennene som plasserte bomber i Göteborg fekk kortare straff

To av dei tre høgreekstreme mennene som blei funne skuldige i å plassere tre bomber i Göteborg, i tingretten, blei frikjent for eitt tilfelle i lagmannsretten.