Oljebransjen ber Ap, Høgre og Frp levera om Lofoten-olje

Det er viktig å koma i gang med ei konsekvensutgreiing av oljeaktivitet i Lofoten, strekar Norsk olje og gass under og ønsker signala til Ap velkommen.

– Dette valet har avklart at det er det same breie fleirtalet bak norsk oljepolitikk i det nye Stortinget som i det førre, seier sjefen for Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, til NTB.

Arbeidarpartiet står klar til å samarbeida med regjeringa om konsekvensutgreiing av oljeverksemd utanfor Lofoten dersom Venstre og KrF ikkje lykkast i å binda Høgre og Frp til masta, stadfestar Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB tysdag.

Det er naturleg og sjølvsagt at Ap vil søkja å få gjennomslag for politikken sin, meiner Schjøtt-Pedersen, som i ei årrekkje var Ap-statsråd og stabssjef for statsminister Jens Stoltenberg.

– Det er viktig at vi klarar å koma i gang med konsekvensutgreiing av verksemd i dette området. Eg ventar difor at dei tre partia som har eit så stort fleirtal i Stortinget, gjennomfører det dei har sagt dei skal gjera, seier han.

– Her veit vi at det er samanfallande syn mellom Ap, Høgre og Frp. Det er ikkje overraskande at desse partia, inkludert Ap, peikar på at det faktisk er eit fleirtal i Stortinget for dette. Det vil vera langt meir problematisk viss det breie fleirtalet til Stortinget ikkje kjem til uttrykk.

Norsk olje og gass, ein interesse- og arbeidsgjevarorganisasjon for oljeselskap og leverandørbedrifter, minner om at det er snakk om ei konsekvensutgreiing, som i sin tur skal gje grunnlag for å avgjera kva ein kan gjera vidare.

(©NPK)

Siste nyhende

Noreg får sitt første elfly til sommaren

Til sommaren får Noreg sitt første elfly. Målet er ifølgje Avinor at Noreg skal bli den første marknaden der elektriske fly tar ein betydeleg marknadsdel.

Nordlandsbanen stengt

Strekninga Bolna-Lønsdalen på Nordlandsbanen er stengt grunna fare for ras, melder Bane Nor fredag morgon.

Stor lekkasje i Oslo fylte kjellarar med vatn

Ein stor vasslekkasje gav store skadar i fleire næringsbygg i Nydalen i Oslo natt til fredag. Ei hovudvassleiing som rauk, var årsaka.

Mikroparti vil endre norsk økonomi etter islamsk modell

Det nystifta Rettferdspartiet vil droppe den økonomiske modellen vi har i dag med renter og kreditt og basere seg på ein økonomisk modell henta frå islam.