Regjeringa vil skrote 67 år gammal riksgrenselov 

Justis- og beredskapsdepartementet foreslo fredag ei ny grenselov som skal avløyse riksgrenselova frå 1950.

Formålet er å lage eit tydelegare og meir heilskapleg regelverk som også omfattar regler om grensepassering og inn- og utreisekontroll av personar, som i dag er fastsett i utlendingslova.

– Noreg har eit godt utvikla grensekontrollkonsept. Dagens reglar er derimot fragmenterte, og til dels gamle og utydelege. Ei ny grenselov som samlar, moderniserer og forbetrar regelverket vil bidra til å styrke det viktige grensekontrollarbeidet, seier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

I hovudsak er eksisterande regelverk samla og revidert inn under ei ny lov. Den nye grenselova inneber ikkje endringar i ansvarsfordeling og organisering av grensekontroll, utover å tydeleggjere at ansvar for utøving av grenseovervaking og inn- og utreisekontroll av personar fell inn under oppgåvene til politiet.

Forsvaret kan derimot framleis på vegner av politiet utøve grenseovervaking på den norsk-russiske grensa.

Den foreslåtte grenselova vidarefører også folkerettslege avtaler Noreg er bundne av, særleg gjennom Schengen-samarbeidet og avtalene med nabolanda Sverige, Finland og Russland.

Lova tar for seg regler om rettslege og fysiske forhold i tilknyting til riksgrensa, og om grensepassering og grensekontroll av personar. Den gjeld ikkje militære oppgåver, tollova eller reglar om tilgjenge utlendingar har til riket.


(©NPK)

Siste nyhende

Omfattande søk etter sakna kvinne i Finnmark fortset

Nye mannskap og helikopter er sett inn i søket etter ei sakna kvinne på Sørøya i Finnmark. Politiet håpar framleis at ho blir funnen i god behald.

Sakna tysk fisketurist funnen i god behald i Kvinnherad

Ein tysk fiskar i 40-åra vart natt til måndag funnen i god behald etter ein stor leiteaksjon ved Eidsvikøy i Hordaland.

Gjeldsfristen til Norske Skog utsett i éi veke

Fristen for Norske Skog for å komme til semje med kreditorane er utsett til 23. august, opplyser selskapet i ei børsmelding fredag kveld.

Kvinne drukna på Sunnmøre

Ei kvinne har mista livet i ei drukningsulykke i samband med setting av garn på Ellingsøy i Møre og Romsdal.

Erna Solberg opna Mela-festivalen

Statsminister Erna Solberg opna Mela-festivalen i Oslo.