Ombod meiner BPA-ordninga ikkje blir godt nok følgd opp

Helseministeren er bekymra for at ikkje alle kommunar følgjer opp intensjonen med brukarstyrt personleg assistanse. Også likestillingsombodet er kritisk.

– Rettsfesting av brukarstyrt personleg assistanse (BPA) var ein milepæl og ein siger, men dessverre kan det synast som kommunane ikkje praktiserer ordninga slik hensikta skulle vere, seier likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm.

Ho delar bekymringa som helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har om at kommunane ikkje følgjer opp BPA slik som dei skal.

BPA er praktisk og personleg assistanse for menneske med nedsett funksjonsevne og stort behov for bistand i dagleglivet. Målet er at ein kan delta i samfunnet på eigne premissar. Det er ein lovfesta rett til alle funksjonshemma med assistansebehov.

I dag gir helselovgivinga stort rom for sjølvråderett til kommunen. Bjurstrøm meiner at det må NLI lagt klarare føringar for forpliktingane til kommunen.

– Ein kan kanskje også vurdere rettsfesting i livsform utanfor helsesektoren for å understreke valfridomen til den enkelte brukar og retten til å styre eige liv. Det ville gitt eit viktig signal om at BPA handlar om aktiv samfunnsdeltaking og ikkje berre om helsetenester, seier Bjurstrøm.

(©NPK)

Siste nyhende

Omfattande søk etter sakna kvinne i Finnmark fortset

Nye mannskap og helikopter er sett inn i søket etter ei sakna kvinne på Sørøya i Finnmark. Politiet håpar framleis at ho blir funnen i god behald.

Sakna tysk fisketurist funnen i god behald i Kvinnherad

Ein tysk fiskar i 40-åra vart natt til måndag funnen i god behald etter ein stor leiteaksjon ved Eidsvikøy i Hordaland.

Gjeldsfristen til Norske Skog utsett i éi veke

Fristen for Norske Skog for å komme til semje med kreditorane er utsett til 23. august, opplyser selskapet i ei børsmelding fredag kveld.

Kvinne drukna på Sunnmøre

Ei kvinne har mista livet i ei drukningsulykke i samband med setting av garn på Ellingsøy i Møre og Romsdal.

Erna Solberg opna Mela-festivalen

Statsminister Erna Solberg opna Mela-festivalen i Oslo.