Omsetnadsvekst for norske nettbutikkar

Tal frå 1.800 nettbutikkar i Noreg viser at omsetnaden har auka med 9,6 prosent i første halvår av 2017 samanlikna med same periode i fjor.
innenriks

Tala kjem frå betalingstenesta DIBS, som har nettbutikkane som kunde.

– Dei norske nettbutikkane omset for meir og meir, og det strekar under at e-handelen er og blir ein skarp konkurrent til den fysiske detaljhandelen, seier Henrik Sandberg, sjef for bedriftsutvikling hos DIBS.

Selskapet gjev kvart år ut rapporten Norsk E-handel, der det blei rekna ut at det årlege forbruket til nordmenn i norske og utanlandske nettbutikkar var på 90 milliardar kroner.

(©NPK)