Omsetnadsvekst for norske nettbutikkar

Tal frå 1.800 nettbutikkar i Noreg viser at omsetnaden har auka med 9,6 prosent i første halvår av 2017 samanlikna med same periode i fjor.

Tala kjem frå betalingstenesta DIBS, som har nettbutikkane som kunde.

– Dei norske nettbutikkane omset for meir og meir, og det strekar under at e-handelen er og blir ein skarp konkurrent til den fysiske detaljhandelen, seier Henrik Sandberg, sjef for bedriftsutvikling hos DIBS.

Selskapet gjev kvart år ut rapporten Norsk E-handel, der det blei rekna ut at det årlege forbruket til nordmenn i norske og utanlandske nettbutikkar var på 90 milliardar kroner.

(©NPK)

Siste nyhende

Kraftig vekst i luksusbilsalet

Så langt i år er det selt 6.931 bilar til rundt ein million kroner og meir i Noreg. Det er 28,6 prosent meir enn i same periode i fjor. 

Bruk av rusmiddel og røyk går drastisk ned blant norsk ungdom  

Delen ungdom som har prøvd alkohol har gått klart ned. Men fokuset på eit sunnare liv har ført til fleire psykiske plager, ifølgje forskar.

Liten opptur på børsen

Hovudindeksen på Oslo Børs hadde auka med 0,48 prosent til 762,49 poeng da handelen var over måndag ettermiddag. Mest omsett var Yara-aksjen.

Eirik Jensen tapte det første slaget, lover nye

21 års fengsel. Det er den knusande dommen over Eirik Jensen i Oslo tingrett. Men ekspolitimannen vil ta ein ny runde i retten, ifølgje forsvararane.

Rettssaka mot Metkel Betew utsett eitt døgn

Oslo tingrett har utsett oppstarten av den omfattande rettssaka mot den tidlegare Nokas-ranaren Metkel Betew og tolv andre til onsdag.