Nedgang i talet på tvangsutsendingar første halvår

2.825 personar har blitt transporterte ut med tvang frå Noreg i første halvår i år. Det er ein nedgang på 29 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Tala frå Politiets utlendingseining (PU), viser at det i same periode i fjor var transportert ut 3.962 personar med tvang frå Noreg.

I første halvår i år var 1.066 av dei tvangsutsende kriminelle og straffa personar. Det er ein liten auke samanlikna med første halvår i fjor, då 1.031 straffa blei sende ut av landet med tvang. Uttransport av kriminelle utgjer 37 prosent av alle uttransporteringane, noko som er ein auke på 11 prosentpoeng frå i fjor.

Av dei straffa som har blitt transportert ut så langt i 2017 hadde 21 prosent statsborgarskap frå Romania, 14 prosent var polske statsborgarar og 9 prosent var frå Litauen.

Totalt 2.091 av dei returnerte er transporterte ut etter bort- og utvisingsvedtak, mens 495 er returnert etter avslag på asylsøknader, og 239 er returnerte som følgje av Dublin III-forordninga, altså at vedkommande er sendt tilbake til det EU-landet personen først kom til.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for assistert retur, tidlegare kalla frivillig retur. Assistert retur er ikkje inkludert i statistikken til PU.

(©NPK)

Siste nyhende

Budsjettavtale i hamn

Dei fire partia på borgarleg side er einige om statsbudsjettet for neste år.

Nærare løysing om budsjettet

KrF har rydda interne avklaringar av vegen. Dei fire partia på borgarleg side møttest onsdag ettermiddag til det som kan bli det siste budsjettmøtet i haust.

Støre til LO: De svikta, de òg

Ap-leiar Jonas Gahr Støre meiner at LO òg må gå i seg sjølv etter valnederlaget. Framover skal Ap snakke meir om det folk er opptatt av – særleg innvandring.

Steile frontar til siste dag i klimarettssaka

Tildelinga av lisensar for oljeleiting i Barentshavet må dømmast ugyldig, krev miljøorganisasjonane som har saksøkt staten for brot på Grunnlova. 

Ekstremvêr på veg – NVE ber folk i nord førebu seg på straumbrot

Folk i Nordland og Troms blir bedt om å førebu seg på at ekstremvêret Ylva kan føre til straumbrot.