Nedgang i talet på tvangsutsendingar første halvår

2.825 personar har blitt transporterte ut med tvang frå Noreg i første halvår i år. Det er ein nedgang på 29 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Tala frå Politiets utlendingseining (PU), viser at det i same periode i fjor var transportert ut 3.962 personar med tvang frå Noreg.

I første halvår i år var 1.066 av dei tvangsutsende kriminelle og straffa personar. Det er ein liten auke samanlikna med første halvår i fjor, då 1.031 straffa blei sende ut av landet med tvang. Uttransport av kriminelle utgjer 37 prosent av alle uttransporteringane, noko som er ein auke på 11 prosentpoeng frå i fjor.

Av dei straffa som har blitt transportert ut så langt i 2017 hadde 21 prosent statsborgarskap frå Romania, 14 prosent var polske statsborgarar og 9 prosent var frå Litauen.

Totalt 2.091 av dei returnerte er transporterte ut etter bort- og utvisingsvedtak, mens 495 er returnert etter avslag på asylsøknader, og 239 er returnerte som følgje av Dublin III-forordninga, altså at vedkommande er sendt tilbake til det EU-landet personen først kom til.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for assistert retur, tidlegare kalla frivillig retur. Assistert retur er ikkje inkludert i statistikken til PU.

(©NPK)

Siste nyhende

Kraftig vekst i luksusbilsalet

Så langt i år er det selt 6.931 bilar til rundt ein million kroner og meir i Noreg. Det er 28,6 prosent meir enn i same periode i fjor. 

Bruk av rusmiddel og røyk går drastisk ned blant norsk ungdom  

Delen ungdom som har prøvd alkohol har gått klart ned. Men fokuset på eit sunnare liv har ført til fleire psykiske plager, ifølgje forskar.

Liten opptur på børsen

Hovudindeksen på Oslo Børs hadde auka med 0,48 prosent til 762,49 poeng da handelen var over måndag ettermiddag. Mest omsett var Yara-aksjen.

Eirik Jensen tapte det første slaget, lover nye

21 års fengsel. Det er den knusande dommen over Eirik Jensen i Oslo tingrett. Men ekspolitimannen vil ta ein ny runde i retten, ifølgje forsvararane.

Rettssaka mot Metkel Betew utsett eitt døgn

Oslo tingrett har utsett oppstarten av den omfattande rettssaka mot den tidlegare Nokas-ranaren Metkel Betew og tolv andre til onsdag.