Sp: Regjeringa sviktar norsk matproduksjon

– Regjeringa har feila når det gjeld å satse på norsk mat, seier Geir Pollestad i Senterpartiet etter brotet i forhandlingane om jordbruksoppgjeret.

Stortinget vedtok nye mål for jordbruket tidlegare i vår. Landbrukspolitisk talsperson i Senterpartiet Geir Pollestad (Sp), som er leiar i næringskomiteen, meiner regjeringa ikkje har følgt føringane frå Stortinget.

– Det er overraskande at staten ikkje har klart å innfri dei klare føringane Stortinget har gitt om jordbrukspolitikken, mellom anna om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skulle reduserast, kommenterer Pollestad.

Jordbruksoppgjeret skal no til behandling i Stortinget. Det blir høyring i næringskomiteen onsdag 24. mai, og saka kjem opp til behandling i Stortinget den 16. juni.

– Den manglande viljen hos regjeringa til å prioritere norsk matproduksjon er sterkt beklageleg, og derfor må Stortinget no ta ansvar, seier Pollestad.

Talsperson for Miljøpartiet Dei Grøne Une Bastholm er ikkje overraska over at bøndene braut forhandlingane.

– Jordbruksoppgjeret er ikkje berre lønnsoppgjer for norske bønder, men òg avgjerande for den norske mattryggleiken. Derfor treng vi ein landbrukspolitikk som tar langt betre vare på små og mellomstore bruk over heile landet, seier Bastholm.

(©NPK)

Siste nyhende

Unikt funn av gullring i Bergen

 I Kong Oscars gate i Bergen har arkeologane dei siste vekene gjort fleire funn, toppa av ein gullring frå mellomalderen med det som truleg er ein ametyst.

Nedgang avslutta positiv børsveke

Nedgang for store selskap som Statoil og Marine Harvest førte til fall på Oslo Børs fredag. Hovudindeksen enda på 718,74 poeng, ned 1 prosent.

DNB droppar bank i butikk

DNB legg ned sitt tilbod om å få utført banktenester i rundt 1.100 butikkar.

Kampfly nummer fem levert til Noreg

Det femte av inntil 52 F35 kampfly vart overlevert til det norske luftforsvaret i Arizona i USA 25. mai. Men det kjem ikkje heim enno.

14 års fengsel for hovudmannen bak P-husdrapet i Oslo

Hovudmannen bak drapet i eit parkeringsanlegg på Grønland i Oslo i 2014 er i lagmannsretten dømd til 14 og eit halvt års fengsel.