Sp: Regjeringa sviktar norsk matproduksjon

– Regjeringa har feila når det gjeld å satse på norsk mat, seier Geir Pollestad i Senterpartiet etter brotet i forhandlingane om jordbruksoppgjeret.

Stortinget vedtok nye mål for jordbruket tidlegare i vår. Landbrukspolitisk talsperson i Senterpartiet Geir Pollestad (Sp), som er leiar i næringskomiteen, meiner regjeringa ikkje har følgt føringane frå Stortinget.

– Det er overraskande at staten ikkje har klart å innfri dei klare føringane Stortinget har gitt om jordbrukspolitikken, mellom anna om at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skulle reduserast, kommenterer Pollestad.

Jordbruksoppgjeret skal no til behandling i Stortinget. Det blir høyring i næringskomiteen onsdag 24. mai, og saka kjem opp til behandling i Stortinget den 16. juni.

– Den manglande viljen hos regjeringa til å prioritere norsk matproduksjon er sterkt beklageleg, og derfor må Stortinget no ta ansvar, seier Pollestad.

Talsperson for Miljøpartiet Dei Grøne Une Bastholm er ikkje overraska over at bøndene braut forhandlingane.

– Jordbruksoppgjeret er ikkje berre lønnsoppgjer for norske bønder, men òg avgjerande for den norske mattryggleiken. Derfor treng vi ein landbrukspolitikk som tar langt betre vare på små og mellomstore bruk over heile landet, seier Bastholm.

(©NPK)

Siste nyhende

Hareide: Mogleg siste forhandlingsmøte denne veka

Forhandlingsmøtet om regjeringsspørsmålet onsdag kan bli det siste før KrF eventuelt vel å gå i opposisjon, seier partileiar Knut Arild Hareide.

Lik kostnad for ny og brukt hytte

Kostnadspress i byggjebransjen og eit stort overskot av tomter gjer det like økonomisk attraktivt å byggje hytte som å kjøpe brukt, ifølgje Prognosesenteret.

Fleire tomme hotell i Bergen under sykkel-VM

Nær fire av ti hotellrom i Bergen stod tomme i VM-veka, men høge priser kan ha redda bedriftene.

Forskar fryktar kommunane er uførebudde på eldrebølgja

Forskar Einar Vetvik fryktar norske kommunar ikkje har planlagt godt nok for eldrebølgja. – No er det alvor, bølgja er her allereie, seier han.

Forbrukarar får betre vern ved pakkereiser dei sjølv set saman

Eit nytt pakkereisedirektiv blei fredag innlemma i EØS-avtalen, og gir forbrukarane betre vern ved bestilling av pakkereiser dei sjølv set saman.