Regjeringa vil skjerpe straffa for smittekriminalitet

Regjeringa vil heve straffenivået for grov smitteoverføring frå tre til seks års fengsel. Samtidig skal det meir til for å bli straffa etter dette forslaget.

Regjeringa foreslår også å heve straffenivået for det som blir kalla allmennfarleg smitteoverføring til 15 års fengsel. Denne føresegna rettar seg mot forsettleg smittespreiing gjennom luft, vatn, næringsmiddel eller andre «gjenstandar bestemt for alminneleg bruk eller sal», ifølgje proposisjonen.

Allmennfarleg smitteoverføring kan også bli ramma av terrorlovgjevinga, som har ei øvre strafferamme på 30 års fengsel, dersom det har skjedd i terrorhensikt.

«Ordinær» smitteoverføring – grov eller grovt aktlaus – omfattar som oftast sjukdomssmitte mellom to eller fleire personar, som hivsmitte ved seksuell omgang der det ikkje er gitt samtykke eller tatt smitteførebyggjande grep.

Smitteoverføringa må i begge tilfelle utgjere fare for liv eller helse for at den skal vere straffbar. Også forsøk på smitteoverføring som utgjer fare for liv og helse er straffbar.

Samtidig ønskjer regjeringa å fjerne straffansvar for aktlaus smitteoverføring, men hevar derimot øvre strafferamme for grov aktlaus smitteoverføring til seks års fengsel.

(©NPK)

Siste nyhende

Sterkt resultat for Statoil redda Oslo Børs 

Takka vere eit svært godt kvartalsresultat for Statoil enda hovudindeksen på Oslo Børs på 732,82 poeng, ein marginal oppgang på 0,04 prosent.

Politiet etterforskar samanhengen mellom fleire skyteepisodar i Oslo

Politiet meiner det kan vere ein samanheng mellom dei to skyteepisodane i Oslo torsdag – og skyteepisoden laurdag. 

16-åring død etter valdsepisode på Holmlia

Ein 16 år gammal gut er død etter at han blei utsett for ei valdshending nær Holmlia skole utanfor Oslo i juni.

Fleire skademeldingar etter flaumen i Sogn og Fjordane

Forsikringsselskapet Gjensidige melder om fleire nye skademeldingar etter flaumen i Sogn og Fjordane. Dei fleste frå Stryn og Gloppen.

Kvinne (23) kritisk skadd etter knivstikkinga i Kristiansand

Det andre personen som vart knivstukken på Coop Obs i Kristiansand onsdag er kritisk skadd, opplyste politiet på ein pressekonferanse torsdag.