Biblioteka kan stå utan felles ebokavtale frå nyttår

(NPK-NTB): Frå nyttår kan norske folkebibliotek bli ståande utan ein felles avtale om innkjøp av e-bøker. Samtidig kan mange eldre e-bøker forsvinne.

Det skjer etter at Kulturrådet seier nei til ein ny innkjøps- og utlånsmodell.

– Eg er veldig overraska over at Kulturrådet seier nei til den nye modellen. Det kan innebere at frå årsskiftet må det enkelte bibliotek forhandle med kvart enkelt forlag om innkjøp av e-bøker, seier administrerande direktør Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen til NTB.

Den eksisterande prøveavtalen om ebokinnkjøp gjekk ut ved årsskiftet, og er forlengd ut dette året i påvente av den nye modellen. Kulturrådet seier nei til den blant anna fordi dei meiner den nye modellen vil gå utover den litterære breidda.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre seier at han no må ta ein ny runde med Kulturdepartementet for å sjå kva som skal gjerast vidare.

– Vi har laga eit forslag til modell der vi føreslår endringar. Det har Kulturrådet sagt nei til, og det må vi berre stelle oss til. Vi fekk mandatet vårt frå Kulturdepartementet, og vil no måtte ta ein runde med dei og sjå kva vi skal gjere no, for den modellen vi har føreslått eksisterer ikkje lenger, seier Myhre. (©NPK)

Siste nyhende

Sp vil endre valordninga 

På Senterpartiets landsmøte i helga vil partiet truleg gå inn for ei valordning som inneber fleire stortingsmandat til distrikta på kostnad av Oslo.

Leiteaksjon etter 14-åring i Skien

Politiet og mannskap frå Røde Kors leitar etter ein 14 år gammal gut som har vore sakna i Skien sidan torsdag kveld.

Norske vektarar redda nesten 300 liv i fjor

Norske vektarar redda i fjor 285 liv på landsbasis, viser nye tal.

Filmkritikerprisen til "Kongens nei"

Erik Poppe-filmen "Kongens nei" tok heim Filmkritikerprisen 2017 for beste norske langfilm.

Sp-forslag om politireforma stemt ned etter tur

Ingen av forslaga frå Senterpartiet om å styrkje lensmannskontora fekk fleirtal i Stortinget torsdag. Sps Jenny Klinge er særleg skuffa over Venstre.